Translate

Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Εικόνες από την Πομπηία


Στις 14 Αυγούστου του 79 μ.Χ., μετά από μια φοβερή έκρηξη του Βεζούβιου, ένα τεράστιο κύμα από λάβα, στάχτη και φωτιά έθαψε για πάντα, μέσα σε λίγες ώρες, την εύθυμη, σπάταλη και πανέμορφη ρωμαϊκή πόλη. Στην αρχή σηκώθηκε ένα φοβερό σύννεφο από στάχτη, η οποία σκέπασε την πόλη σε ύψος ενός μέτρου. Μόλις αντιλήφθηκαν οι κάτοικοι της Πομπηία τη θεομηνία, άρχισαν να τρέπονται σε φυγή, παίρνοντας ο καθένας ό ,τι μπορούσε να προφτάσει τις συνταρακτικές εκείνες στιγμές. Ύστερα από το σύννεφο της στάχτης, κατέκλυσε την πόλη μία αφάνταστη καταιγίδα από ηφαιστειακά αναβλήματα και ελαφρόπετρα, που την σκέπασαν σε ύψος 3 και περισσότερα μέτρα, πάνω δε σ' αυτές επικάθησε νέο στρώμα από στάχτη και πέτρες, ώστε η σημερινή επίχωση φτάνει τα 6-7 μέτρα. Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 2.000 άτομα τάφηκαν ζωντανά και πέθαναν έτσι από ασφυξία.
Χάρτης Πομπηίας
Βασιλική

a chalcidicum (μεγάλη βεράντα)
b πρόναος
c εξέδρα με τις δυο πλαϊνές εσοχές c
d + e + f ομάδα μαρμάρινων αγαλμάτων
g + h 2 χάλκινα αγάλματα
i λύκειο του Augastalli
j κεντρική αυλή
k Basilica Noniana (περίστυλη δημόσια αίθουσα της αγοράς για εμπορικές συναλλαγές ή απόδοση δικαιοσύνης).
Βασιλική. Βεράντα
Βασιλική. Βεράντα (αναπαράσταση)
Βασιλική. Μαρμάρινο άγαλμα του Κλαύδιου
Βασιλική. Ο Χείρων μαθαίνει στον Αχιλλέα λύρα
Βασιλική. Τα παιδία φιλάνε τα άκρα του Θησέα που τα έσωσε από τον Μινώταυρο. Εξέδρα
Βασιλική. Χάλκινο άγαλμα του Αυγούστου
Βίλα των Μυστηρίων

a είσοδος b καταλύματα των δούλων
c δωμάτιο d διάδρομος
e μικρό δωμάτιο f μεγάλο αποχωρητήριο 
g περίστυλη αυλή
h Torcularium (δωμάτιο παραγωγής κρασιού)
i δωμάτιο ως 2ο μαγειρείο
j μαγειρείο k τετράστυλο αίθριο
l tepidarium m κρεβατοκάμαρα
n oecus o αίθριο
p δωμάτιο p’ δωμάτιο με περίεργο σχήμα
q κρεβατοκάμαρα
r tablinum s εξέδρα
t κρεβατοκάμαρα
u δωμάτιο
v πρόναος v’ πρόναος
w πλευρικές αίθουσες της εξέδρας
w’ πλευρικές αίθουσες της εξέδρας
x Viridarium( διακοσμημένος κήπος με αγάλματα και πηγές στο προαύλιο ή στο περίστυλο α΄ίριο ενός σπιτιού).
x’ Viridarium
Βίλα των μυστηρίων. Δωμάτιο u. Διονυσιακά μυστήρια
Βίλα των Μυστηρίων. Αίθριο με μικρή impluvium (δεξαμενή)
Άποψη από τα ΒΔ
Βίλα των Μυστηρίων. Κρεβατοκάμαρα t
Βίλα των Μυστηρίων. Κρεβατοκάμαρα q
Βίλα των Μυστηρίων. Ανακατασκευή του Triclinium
Ο οίκος της Julia Felix

a αίθριο
b περιοχή υπηρεσιών
c διαδρομος
d πεζόδρομος
e μεγάλος κεντρικός κήπος
f triclinium
g είσοδος
h αίθριο
i Biclinium (τραπεζαρία,αποκαλείται έτσι λόγω των 2 επίσημων ανακλίντρων που βρίσκονται στους τοίχους)
j tablinum
k Praefurnium (δωμάτιο του λέβητα)
l αποδυτήρια
m tepidarium
n Caldarium
o αποχωρητήριο
p ανοιχτό κολυμβητήριο
q Thermopolium (αναψυκτήριο)
Ο οίκος της Julia Felix. Αίθριο h
Ο οίκος της Julia Felix. Triclinium
Ο οίκος της Julia Felix. Πισίνα
Ο οίκος της Julia Felix. Αποδυτήρια
Ο οίκος της Julia Felix. Tablinum
Ο οίκος της Julia Felix. Λουτρά
Ο οίκος της Julia Felix. Δυτικός πρόναος d
Ο οίκος της Julia Felix. Αίθριο
Ο οίκος της Julia Felix. Biclinum I
Ο οίκος της Julia Felix. Αναψυκτήριο
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto

a πέρασμα που οδηγεί στο αίθριο.
b αίθριο
c tablinum
d κρεβατοκαμαρα
e κρεβατοκαμαρα
f triclinium
g κήπος
h triclinium
i εξέδρα
j μαγειρείο
k Posticum (το δεύτερο μέρος ενός σπιτιού ή η είσοδος για το εργαστήριο).
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Tablicium
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Tablicium
Ο οίκος του M. Lucretius Fronto. Tablicum
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Διακόσμηση κρεβατοκάμαρας d. Ο Νάρκισσος στην Άνοιξη
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Triclinium f. O Ορέστης σκοτώνει τον Νεοπτόλεμο
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Αίθριο. Διακόσμηση
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Αίθριο
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Κήπος g
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Κήπος g. Διακόσμηση
Ο Οίκος του M. Lucretius Fronto. Κήπος g. Διακόσμηση
Ο Οίκος του Pansa

a πέρασμα που οδηγεί στο αίθριο.
b αίθριο
c κρεβατοκάμαρες
d εργαστήριο
e oecus
f tablinumg
G Andron (διάδρομος πρόσβασης)
h περίστυλη αυλή
i triclinium
j oecus
k μαγειρείο
l περιοχή υπηρεσιών
m λιθόστρωτη αυλή
n εξέδρα
o διάδρομος
p βεράντα
q κήπος
Ο Οίκος του Pansa. Εξέδρα
Ο Οίκος του Pansa. Μαγειρείο
Ο Οίκος του Pansa. Μαγειρείο
Ο Οίκος του Pansa. Πέρασμα a
Ο Οίκος του Pansa. Περίστυλη αυλή με ιωνικούς κίονες
Ο Οίκος του Vettii

a προθάλαμος
a’ πέρασμα που οδηγεί στο αίθριο.
b αίθριο
c κρεβατοκάμαρα
c’ κρεβατοκάμαρα
d oecus (σαλόνι)
e τοξοειδείς άνοιγμα προς το αίθριο
f τοξοειδείς άνοιγμα προς το αίθριο
g δωμάτιο
h περίστυλη αυλή
i κήπος
j oecus
k triclinium
l πολυτελή δωμάτιο
m oecus
n μικρό αoecus θριο
o μαγειρείο
p δωμάτιο
Ο Οίκος του Vettii. Αναπαράσταση
Ο Οίκος του Vettii. Κρεβατοκάμαρα c. Η Αριάδνη εγκαταλείπεται από τον Θησέα
Ο Οίκος του Vettii. Oecus g
Ο Οίκος του Vettii. Oecus d
Ο Οίκος του Vettii. Oecus m
Ο Οίκος του Vettii. Triclinium
Ο Οίκος του Vettii. Triclinium
Ο Οίκος του Vettii. Πέρασμα
Ο Οίκος του Vettii. Πέρασμα a
Ο Οίκος του Vettii. Περίστυλη αυλή
Ο Οίκος του Vettii. Αίθριο
Ο Οίκος του Vettii. Αίθριο
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου

a πέρασμα που οδηγεί στο αίθριο.
b αίθριο
c + d διακοσμημένα δωμάτια
e + f + g + h+ i κρεβατοκάμαρες
j αποθήκη
k tablinum (το κεντρικό δωμάτιο στο τέλος του αίθριου)
l+s triclinium (τραπεζαρία)
m περίστυλη αυλή
n μαγειρείο
o κήπος
p αποδυτήρια
q tepidarium (ζεστό λουτρό)
r caldarium (καυτό λουτρό )
t+v κρεβατοκάμαρες
u εξέδρα
w Corinthian oecus (σαλόνι: είχε μια σειρά από κίονες σε κάθε πλευρά, όπου χώριζε τον κύριο ναό από τους διαδρόμους)
x κήπος
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Εξέδρα
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Κρεβατοκάμαρα t
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Περίστυλη αυλή
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Corinthian oecus
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Αίθριο
Ο Οίκος του Ασημένιου Γάμου. Κήπος

Ναός του Απόλλωνα
Αγορά. Νότιο τέλος
Αμφιθέατρο. Εξωτερικό μέρος 
Αμφιθέατρο. Θέσεις κοινού
Θέατρο
Θέατρο
Δημόσια Λουτρά 
Δημόσια λουτρά. Αποδυτήρια αντρών
Πύλη του Σταδίου
Πύλης της Θάλασσας. Α.
Πύλης της Θάλασσας. Δ.
Πύλη του Ηρακλή. Β. έξω από την πόλη
Πύλη του Ηρακλή. Ν. μέσα στην πόλη
Πύλη του Βεζούβιου - Ν.
Πύλη της Nocera. Δυτικά της πύλης ο κήπος των δραπετών με πολλά σώματα
Πύλη της Nocera. Β. μέσα στην πόλη
Τάφοι έξω από την πύλη της Nocera
Τάφοι έξω από την πύλη της Nocera

Τάφοι έξω από την πύλη της Nocera
Τάφοι έξω από την πύλη της Nocera
Περισσότερες λεπτομέρειες:
Virtual Tour:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου